Diversya és una consultora d’àmbit social, especialitzada en qüestions de gènere, que treballa de manera transversal en la definició, implementació i avaluació de planificacions estratègiques innovadores i adaptables a nous models socials.

La nostra aposta es basa en fer partíceps d’aquesta transformació social a totes i tots els agents implicats; reformulant una manera d’entendre les relacions de gènere, més igualitària i integradora, que permeti la construcció de noves polítiques socials més beneficioses per a dones i homes.

La filosofia de Diversya es sustenta en tres eixos principals:

  • L’educació

  • La sensibilització

  • L’acció directa


Per tal d’incidir en tots els col·lectius socials, especialment en aquells que es troben en situació de desavantatge, amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa per a tots i totes.