L'Associació per a la Igualtat d'Oportunitats Diversya està formada per un equip interdisciplinar de professionals especialitzades en qüestions de gènere, formades en els àmbits de les Ciències Socials (Dret, Ciències Polítiques) i les Ciències Humanes (Antropologia Social i Cultural, Humanitats, Comunicació).
Les persones integrants del nostre equip posseeixen una experiència consolidada tant en l'administració pública, treballant com agents d'igualtat d'oportunitats; com a dins de l'àmbit privat, exercint com a especialistes en assessorament jurídic (I.N.A.D.I. -Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo- Argentina), així com en l'associacionisme de base local i internacional (NI Putes NI Soumises - París; Women Against Violence - Israel; Forum des Femmes pour le Developpement - Marroc).
La nostra experiència i els nostres perfils professionals diversos es complementen entre sí, atorgant un valor afegit a l'empresa.